หน้าแรก ข่าววันนี้ เปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ช่วยเกษตรกรรับเงิน 15,000 ทำอย่างไร มาดู

เปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ช่วยเกษตรกรรับเงิน 15,000 ทำอย่างไร มาดู

 

จากสถาณการณ์ของโควิด 19 ในปัจจุบันส่งผลต่อเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน รวมไปถึงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งต่อมาทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการเยียวยา โดยให้เกษตรกร ปรับปรุงข้อมูลของตนเอง หรือลงทะเบียน เพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 15,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 5,000 บาท 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ farmer.doae.go.th และมีบัญชีของ ธ.ก.ส. สามารถรับเงินได้ทันที แต่ผู้ที่ไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. นั้นต้องทำอย่างไร มีคำตอบ

เปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ให้ลงทะเบียนเกษตรกร

ผู้ที่ไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. สามารถลงทะเบียนโดยแจ้งบัญชีธนาคารที่ท่านมี ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทางรัฐบาลจะมีการตรวจสอบว่าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ จะไม่ซ้ำซ้อนกับการเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน จากนั้นจะมีการโอนเงินให้

ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. กลัวไม่ได้เงินเยียวยา จะต้องรีบไปเปิดบัญชีไหม

ยืนยันว่า ไม่มีความจำเป็นที่เกษตรกรจะมาเปิดบัญชี ผู้ที่ได้รับเงินผ่านโครงการนี้ ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

-โอนเงินให้เท่าไร เริ่มได้วันไหน

ธ.ก.ส. คาดว่า จะเริ่มทยอยโอนเงินให้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป คาดว่าจะโอนเงินได้วันละ 1 ล้านราย โดยแบ่งโอนเป็น 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท

สำหรับการรับเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000 บาท ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว เป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ จำนวน 8.43 ล้านราย และกลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่เกิน 1.57 ล้านราย6 พฤษภาคม 2563 ล่าสุด เว็บไซต์ ธ.ก.ส. www.baac.or.th/index-baac-heal.html ขึ้นข้อความ

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563 www.เยียวยาเกษตรกร.com เปิดให้บริการ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:00 น.

วิธีทำผ่านแอปฯ Farmbook เพื่อรับเงิน เยียวยา 5,000 บาท

การลงทะเบียนเกษตรกร สามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook เมื่อโหลดมาแล้วหน้าแอปพลิเคชันจะแสดงผล ดังนี้

แอปพลิเคชัน Farmbook กรอกชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขเกษตรกร 12 หลัก ที่ได้จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

2. เข้าสู่เมนูหลัก

ประกอบด้วยรายการ แจ้งปลูก ถ่ายภาพแปลง สำรวจสมาชิก ติดตามสิทธิ์ ตรวจสอบการโอนเงินของ ธ.ก.ส. หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้

3. เมนู แจ้งปลูก จะขึ้นเอกสารสิทธิ วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ชนิดของพืชที่ปลูก

4. เมนู ภาพถ่ายแปลง จะมีการระบุแปลงที่ปลูก-เอกสารสิทธิ-เนื้อที่-รวมไปถึงพันธุ์พืชที่ปลูก

5. เมนู ตรวจสอบการโอนเงินของ ธ.ก.ส. : จะมีการแจ้งว่า โครงการสนับสนุนการผลิต และเงินอุดหนุนเกษตรกรที่รัฐบาลแจ้งโอนนั้น ท่านได้รับหรือยัง รวมทั้งยังมีโครงการและมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมได้

เมนูดังกล่าวในแอปพลิเคชัน Farmbook นั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้ เช่น แจ้งชนิดพืชที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ข้อมูลแปลง กิจกรรมเกษตรของครัวเรือน จะแสดงสถานะการแจ้งปลูก และสถานะของแปลง ข้อมูลสมาชิก หัวหน้า และสมาชิกของครัวเรือน จะแสดงรายชื่อสมาชิกในครัวเรือน ติดตามสิทธิ์ การเข้าร่วมโครงการ และรับสิทธิประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หากรับความช่วยเหลือจาก www.เราไม่ทิ้งกัน.com แล้ว จะไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรดังกล่าว

สำหรับสมาชิกครอบครัวที่ไม่ได้ช่วยทำการเกษตรแล้ว สามารถเข้าไปยกเลิกเป็นสมาชิกเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้เช่นกัน ซึ่งเมื่อยกเลิกแล้วจะเข้าเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com

โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. โหลดอัปเดต Farmbook 2. โหลดเสร็จแล้ว กดเข้าแอปฯ ใส่ชื่อผู้ใช้งาน พร้อมรหัสผ่าน 3. เข้าเมนูสำรวจสมาชิก 4. เลือกสมาชิกที่ต้องการยกเลิก 5. กดที่รูปถังขยะสีแดงเพื่อยกเลิก 6. กดตกลง
ที่มา: Kapook

Comments are closed.

Check Also

ชาวระยองตามหา ปี่พระอภัยมณี

  ชาวบ้านที่ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ร้องเรียนเจ้าหน้ … …